Správní právo

Charakteristika

Správní právo se od ostatních právních odvětví zcela vymyká tím, že je upraveno nespočtem různých dílčích zákonů, neexistuje tedy žádný obecný kodex či zákoník, jako u ostatních odvětví. Jsou zde typické vztahy nadřazenosti a podřízenosti mezi správními orgány a dotčenými osobami, což je kompenzováno přesně danými procesními postupy a konkrétně vymezenými kompetencemi správních orgánů. Zjednodušeně lze říci, že jakékoliv jednání před úřady se děje v rámci správního práva.

Typické případy

Mezi nejčastější životní situace, ve kterých poskytujeme v rámci správního práva právní služby, jsou obvinění ze spáchání přestupků, kázeňských přestupků či zastupování před katastrálními úřady a jinými úřady.

Rozhodnutí správních orgánů

Přestože výsledkem každého správního řízení je vydání správního rozhodnutí, které mění, zakládá či ruší určité povinnosti dotčených osob a které je zpravidla přezkoumatelné na základě opravného prostředku nadřízeným správním orgánem, nejedná se ani u tohoto rozhodnutí nadřízeného orgánu o rozhodnutí nutně konečné. Rozhodnutí ve správním řízení totiž podléhají případnému soudnímu přezkumu v tzv. správním soudnictví, ke kterému jsou příslušné zpravidla krajské soudy, nikoliv soudy okresní.