Právní poradenství

Formy právního zastoupení

Svým klientům standardně poskytujeme právní poradenství, aniž by současně došlo k převzetí právního zastoupení. Základní informace poskytujeme buď po telefonu či osobně v kanceláři. Abychom však mohli být schopni se kvalifikovaně k Vaší záležitosti vyjádřit, je zpravidla nutné právní věc probrat v klidu a ideálně osobně s potřebnými podklady. I my bychom si přáli, aby byla každá věc jednoduchá a na první pohled předvídatelná, avšak v praxi je takových případů naprosté minimum.

Zkušenosti a praxe

Výhodou naší advokátní kanceláře je bezesporu přítomnost v advokacii již přes čtyřicet let. Za tuto dobu došlo mnohokrát ke změně legislativy, rozhodovací praxe nebo k obměně soudcovského stavu jakož i úřednického aparátu, což všechno přispívá ke schopnosti posouzení dané právní věci.