Rozvody

Druhy rozvodového řízení

Pokud se rozhodnete pro rozvod svého manželství, řešení soudní cestou je bohužel jediné možné řešení. Dle zákona lze rozvodové řízení rozdělit na dva základní druhy, a sice rozvod tradiční a rozvod smírný nebo někdy označovaný také jako rozvod nesporný. Pokud máte nezletilé děti, před každým rozvodem je nutné, aby soud rozhodl nejdříve o tom, kdo bude mít nezletilé děti po rozvodu manželství v péči.

Tradiční rozvod

V tradičním rozvodovém řízení soud zkoumá v prvé řadě, zdali je manželství trvale a hluboce rozvráceno takovým způsobem, že obnovení řádného manželského soužití již není možné. Pokud soud k takovému závěru dospěje, zkoumá dále, jaké byly příčiny rozvratu manželství a na čí straně tyto příčiny byly dány. V drtivé většině soud zjišťuje tyto okolnosti z osobních výslechů manželů, což zpravidla pro rozvádějící se manžele není záležitost vůbec příjemná. Po zjištění rozvratu manželství a jeho příčin soud manželství rozvede bez rozhodování o společném jmění manželů. Pokud si manželé v souvislosti s rozvodem budou chtít i vypořádat společné jmění, nezbude než tuto záležitost řešit buď písemnou dohodou, nebo v rámci samostatného soudního řízení.

Rovod smírný

V případě rozvodu smírného je celý proces rozvodu pro rozvádějící se manžele významně šetrnější. Aby ke smírnému rozvodu však mohlo dojít, je nutné nejpozději před ústním soudním jednání o rozvodu uzavřít písemnou dohodu minimálně o vypořádání společného jmění a o otázce, kde bude ten který z manželů po rozvodu bydlet. Pakliže mají manželé nezletilé děti, je nutné, aby při rozhodování o péči rodiče uzavřeli před soudem také dohodu. Pokud manželé splní všechny tyto zákonné podmínky, soud vůbec rozvrat manželství ani případné příčiny rozvratu manželství nezkoumá a manželé nejsou vůbec k otázkám z jejich soukromí vyslýcháni.