Nemovitosti

Typické formy právní pomoci

Většina z nás bude dříve nebo později řešit životní situaci týkající se nakládání s nemovitou věcí. Ať již se jedná o koupi, prodej, darování, zřizování věcných břemen či jiné nakládání s nemovitými věcmi, naše kancelář takové případy běžně řeší tzv. „na klíč“. Výjimkou není ani poskytování právních služeb v oblasti bytového práva, a sice zejména sepis prohlášení vlastníků bytových domů či jejich změny.

Kontrola advokátem

Co se týče prodeje nemovitých věcí, zejména pak rodinných domů, tyto obchody jsou často řešeny skrze realitní kanceláře, které nabízejí v rámci svých služeb a služby právní. V této souvislosti nezbývá, než každému doporučit i přesto vyhledání právních služeb advokáta za účelem kontroly celého obchodu, neboť je běžné, že kvalita právních služeb poskytovaných některými realitními kancelářemi neodpovídá kvalitě, kterou by si obchod, kteří mnozí uskuteční jednou za život, zasloužil. Právní služby advokáta v těchto případech jsou naprosto zanedbatelné ve vztahu k problémům, které mohou po uskutečnění právně nekvalitně ošetřeného obchodu nastat.