Advokátní kancelář

JUDr. Jiří Bělecký

Dlouhodobě zaběhnutá advokátní kancelář poskytující právní služby v rámci všech právních odvětví.

Kontaktujte nás

Advokáti

Náš team

Foto - JUDr. Jiří Bělecký

JUDr. Jiří Bělecký

Advokát, zakladatel advokátní kanceláře

V roce 1981 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1983 složil státní rigorózní zkoušku spojenou s právem užívat titul JUDr. – doktor práv. Od roku 1982 začal působit v advokacii v Advokátní poradně Rakovník jako advokátní koncipient a po uplynutí doby koncipientské praxe složil v roce 1984 závěrečné advokátní zkoušky. Od té doby až doposud se zabývá advokátním řemeslem.

Foto - JUDr. Jan Bělecký

JUDr. Jan Bělecký

Advokát

V roce 2015 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po vystudování právnické fakulty začal působit v advokacii jako advokátní koncipient a závěrečné advokátní zkoušky složil v roce 2019. Od roku 2019 působí jako advokát.

Na co se zaměřujeme

Obory specializace

Občanské právo

Náhrady škod, vymáhání pohledávek, sepis soukromoprávních smluv majetkového charakteru, dědická řízení.

Více informací

Rodinné právo

Svěření nezletilých dětí do péče některého z rodičů, rozvody manželství či vypořádání společných jmění manželů.

Více informací

Pracovní právo

Všeobecné poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům. Zastupování v řízeních před soudy týkajících se zejména odškodnění pracovních úrazů či platnosti, resp. neplatnosti udělených výpovědí z pracovního poměru.

Více informací

Trestní právo

Komplexní pomoc a obhajoba či zastoupení všech osob, kterých se dotýká probíhající trestní řízení. Jedna se zejména o osoby podezřelé, obviněné, poškozené (oběti trestných činů), osoby, jejichž majetek mohl být trestním řízením dotčen, ale i odsouzené např. v řízeních o žádostech o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Více informací

Správní právo

Právní poradenství a zastoupení v řízeních před úředním aparátem České republiky, zastoupení v řízeních o přestupcích, v řízeních před katastrálními úřady aj.

Více informací

Obchodní právo

Základní právní služby v oblasti obchodních korporacích (společností), sepis obchodněprávních smluv či vymáhání pohledávek obchodního charakteru.

Více informací

V čem naše kancelář vyniká

Proč zvolit právě nás

01.

Zkušenosti

Dlouholetá advokátní praxe již od roku 1984. K dnešnímu dni jsme vyřešili přes 7000 právních případů.

02.

Důraz na výsledky

Ke každému klientu přistupujeme individuálně s ohledem na rizika každého specifického případu. Po odborné analýze vždy doporučujeme řešení výhodné pro klienta, nikoliv pro advokáta.

Kancelář s více než 40 letou praxí.
Kontaktujte nás
8000+
Uzavřených případů
1000+
Sepsaných smluv
1000+
Provedených obhajob

Co Vás obvykle zajímá

Často kladené otázky

Kolik stojí Vaše služby?

Právní zastoupení zdarma, je něco takového možné?

Potřebuji prvotní konzultaci, kolik zaplatím?

Potřebuji poradit, ale mám problém se k Vám dostavit, je možné poskytnout konzultaci dálkově?

Potřebuji vyřešit problém, ale nenalezl jsem na Vašich webových stránkách, že byste v této oblasti poskytovali právní služby, mohu se na Vás přesto obrátit?

Ceny konzultace

V případě uzavření smlouvy o zastupování vstupní konzultace v plném rozsahu zdarma.

do 20 minut
Zdarma

Rádi Vám poradíme.

každých započatých 30 minut
300,- Kč

Platba v hotovosti během sezení

Cena je vč. DPH

Kontaktujte nás

Kontaktovat nás můžete i telefonicky: JUDr. Jiří Bělecký: 602 456 082, JUDr. Jan Bělecký: 605 460 613, nebo emailem na adrese: judr.belecky@seznam.cz, resp. janbelecky@seznam.cz

Jméno a příjmení
Telefon
Zpráva