Odborné zaměření

Obory specializace

Dle právního odvětví

Občanské právo

Náhrady škod, vymáhání pohledávek, sepis soukromoprávních smluv majetkového charakteru, dědická řízení.

Více informací

Rodinné právo

Svěření nezletilých dětí do péče některého z rodičů, rozvody manželství či vypořádání společných jmění manželů.

Více informací

Pracovní právo

Všeobecné poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům. Zastupování v řízeních před soudy týkajících se zejména odškodnění pracovních úrazů či platnosti, resp. neplatnosti udělených výpovědí z pracovního poměru.

Více informací

Trestní právo

Komplexní pomoc a obhajoba či zastoupení všech osob, kterých se dotýká probíhající trestní řízení. Jedna se zejména o osoby podezřelé, obviněné, poškozené (oběti trestných činů), osoby, jejichž majetek mohl být trestním řízením dotčen, ale i odsouzené např. v řízeních o žádostech o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Více informací

Správní právo

Právní poradenství a zastoupení v řízeních před úředním aparátem České republiky, zastoupení v řízeních o přestupcích, v řízeních před katastrálními úřady aj.

Více informací

Obchodní právo

Základní právní služby v oblasti obchodních korporacích (společností), sepis obchodněprávních smluv či vymáhání pohledávek obchodního charakteru.

Více informací
Kancelář s více než 40 letou praxí.
Kontaktujte nás
8000+
Uzavřených případů
1000+
Sepsaných smluv
1000+
Provedených obhajob

Obory specializace

Dle poskytované činnosti

Zastupování v soudních řízeních

Pokud Váš čeká soudní řízení jakéhokoliv charakteru, máte možnost se ho účastnit samozřejmě bez právního zastoupení nebo naopak můžete vyhledat pomoc advokáta, který Vás dopředu připraví na to, co od soudního řízení můžete očekávat, a pomůže Vám zvolit přístup, díky kterému bude možné dosáhnout pro Vás co nejlepšího výsledku.

Více informací

Právní poradenství

Svým klientům standardně poskytujeme právní poradenství, aniž by současně došlo k převzetí právního zastoupení. Základní informace poskytujeme buď po telefonu či osobně v kanceláři. Abychom však mohli být schopni se kvalifikovaně k Vaší záležitosti vyjádřit, je zpravidla nutné právní věc probrat v klidu a ideálně osobně s potřebnými podklady.

Více informací

Sepis smluv

Sepis smluv se týká téměř výhradně klasického občanského, případně obchodního práva. Stávající občanský zákoník je založen na základním pravidle, že právní jednání nevyžadují zvláštní formu (jako např. písemnou) a je možné platně právně jednat pouze například na základě ústní dohody nebo i bez ústní dohody v případech, kdy oběma stranám je obsah právního jednání z jiných okolností jasně zřetelný.

Více informací

Rozvody

Pokud se rozhodnete pro rozvod svého manželství, řešení soudní cestou je bohužel jediné možné řešení. Dle zákona lze rozvodové řízení rozdělit na dva základní druhy, a sice rozvod tradiční a rozvod smírný nebo někdy označovaný také jako rozvod nesporný. Pokud máte nezletilé děti, před každým rozvodem je nutné, aby soud rozhodl nejdříve o tom, kdo bude mít nezletilé děti po rozvodu manželství v péči.

Více informací

Náhrady škody

Ať již se jedná o náhrady majetkových škod, či odčinění nemajetkových újem, našim klientům poskytujeme komplexní právní služby zahrnující spolupráce s osvědčenými soudními znalci. Zpravidla se na nás klienti obracejí v případech, kdy se způsobenou škodu odpovědná pojišťovna zdráhá uhradit z nejrůznějších důvodů.

Více informací

Nemovitosti

Většina z nás bude dříve nebo později řešit životní situaci týkající se nakládání s nemovitou věcí. Ať již se jedná o koupi, prodej, darování, zřizování věcných břemen či jiné nakládání s nemovitými věcmi, naše kancelář takové případy běžně řeší tzv. „na klíč“. Výjimkou není ani poskytování právních služeb v oblasti bytového práva, a sice zejména sepis prohlášení vlastníků bytových domů či jejich změny.

Více informací

Co Vás obvykle zajímá

Často kladené otázky

Můj problém je specifický / nenašel jsem ho - můžu se na Vás i tak obrátit?

Děláte korporátní právo?

Specializujete se na některé z uvedených právních odvětví?