Náhrady škod

Typické příklady

Ať již se jedná o náhrady majetkových škod, či odčinění nemajetkových újem, našim klientům poskytujeme komplexní právní služby zahrnující spolupráce s osvědčenými soudními znalci. Zpravidla se na nás klienti obracejí v případech, kdy se způsobenou škodu odpovědná pojišťovna zdráhá uhradit z nejrůznějších důvodů. Bohužel v praxi se často objevují případy, kdy likvidátoři jednotlivých pojišťoven nejsou ochotni pojistné události řádně odškodnit. Nejčastěji námi řešenými případy v oblasti náhrady škody jsou škody způsobené dopravními nehodami, odškodnění pracovních úrazů či škody způsobené trestnými činy.

Legislativní rozvoj

Protože je oblast náhrady škody rychle se vyvíjející právní oblastí, zaručuje naše kancelář poskytování nejkvalitnějších právních služeb zejména s ohledem na průběžné sledování nejnovějších trendů a rozhodovací praxe soudů.

Odškodnění

Proces úplného odškodnění je proces časově náročný a finančně nákladný. Nesporná výhoda právního zastoupení při odškodňování je významná flexibilita týkající se dohody o odměně za právní služby umožňující našim klientům uhradit odměnu za právní služby až v závislosti na obdrženém plnění. U nás si právní zastoupení při odškodňování může dovolit každý.