O advokátní kanceláři

JUDr. Jiří Bělecký

Advokát, zakladatel advokátní kanceláře

V roce 1981 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1983 složil státní rigorózní zkoušku spojenou s právem užívat titul JUDr. – doktor práv. Od roku 1982 začal působit v advokacii v Advokátní poradně Rakovník jako advokátní koncipient a po uplynutí doby koncipientské praxe složil v roce 1984 závěrečné advokátní zkoušky. Od té doby až doposud se zabývá advokátním řemeslem.

JUDr. Jiří Bělecký

JUDr. Jan Bělecký

Advokát

V roce 2015 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po vystudování právnické fakulty začal působit v advokacii jako advokátní koncipient a závěrečné advokátní zkoušky složil v roce 2019. Od roku 2019 působí jako advokát.

JUDr. Jan Bělecký

Co Vás obvykle zajímá

Často kladené otázky

Můžu si vybrat konkrétního advokáta?

Konzultujete mezi sebou Vaše případy?