Obchodní právo

Předmět obchodního práva

Obchodní právo slouží k úpravě obchodněprávních vztahů ve dvou základních rovinách. První z těchto rovin upravuje existenci, strukturu a pravidla fungování obchodních společností. Druhou rovinu představují obchodní vztahy mezi jednotlivými osobami, ať již fyzickými či právnickými, jejichž podstatou je dosažení zisku alespoň pro jednu z těchto stran jakožto účelu podnikání.

Naše služby týkající se obchodních společností

V první oblasti poskytujeme právní služby týkající se převážně zakládání obchodních společností, převodů obchodních podílů, změny společenských smluv a navazující zastoupení v řízení před rejstříkovými soudy. Při poskytování těchto služeb dochází často k nutné spolupráci s notářem.

Naše služby v obchodněprávních vztazích

Ve druhé oblasti se jedná zpravidla o poskytování právních služeb za účelem vymáhání plnění závazků obchodních partnerů s přihlédnutím ke specifikám vztahů mezi podnikateli. V těchto vztazích bývají často využívány z různých důvodů a za různými účely např. směnky, které se pro případ vymáhání pojí s četnými specifikami a přísnými pravidly směnečného řízení.