Ceny právních služeb

Kolik stojí právní rada?

Ceny konzultace

do 20 minut
Zdarma

Rádi Vám poradíme.

každých započatých 30 minut
300,- Kč

Platba v hotovosti během sezení

Cena je vč. DPH

Možné způsoby odměňování

Následujícími způsoby se můžeme domluvit na odměně v případě, že dojde k převzetí právního zastoupení, resp. k dlouhodobé spolupráci

01.

Hodinová odměna

V případě hodinové odměny náleží advokátovi odměna ve výši 2.000,- Kč včetně DPH za vykázanou hodinu práce. Počet hodin se zaokrouhluje na jednotky.

02.

Odměna dle advokátního tarifu

Advokátní tarif (vyhláška Ministerstva Spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) je podzákonným právním předpisem, který upravuje odměnu advokáta za poskytnuté právní služby pro případ, že se advokát se svým klientem nedohodne na jiném způsobu odměňování. Dle advokátního tarifu se vypočítá odměna za provedený úkon právní služby, ke kterému náleží tzv. režijní paušál ve výši 300,- Kč a dále DPH ve výši 21%. Vynásobením této částky počtem provedených úkonů právní služby lze vypočíst celkovou odměnu za právní služby.

03.

Podílová odměna

V některých případech je možné sjednat si jako způsob odměňování procentuální podíl na částce, kterou advokát pro klienta právní pomocí vymohl (např. v soudním sporu či v rámci mimosoudního jednání). Uvedený způsob odměňování je vhodný zejména pro klienty, kteří mají zřejmý nárok vůči třetí osobě, avšak nemají dostatek finančních prostředků, aby advokátovi hradili odměnu formou záloh. V takovém případě advokát zpravidla dostane odměnu za poskytnuté právní služby až v okamžiku skončení věci.

04.

Paušální odměna

Způsob sjednání paušální odměny spočívá ve fixních měsíčních platbách klientem bez ohledu na množství provedené práce advokátem. Tento způsob odměňování se sjednává v rámci dlouhodobé spolupráce mezi advokátem a klientem v případě, že klient má velké množství právních záležitostí, které je třeba řešit, v důsledku čehož klient ušetří značné finanční prostředky oproti placení odměny advokátovi u každého dílčího případu.

Co Vás obvykle zajímá

Často kladené otázky

Kdy a jak se platí sjednadná odměna?

Pokud budu ve sporu neúspěšný a nic nedokážeme, náleží Vám stále odměna?

Potřebuji právní zastoupení, ale obávám se, že si ho nemohu dovolit, co mám dělat?